Marta Wcisło

Prawda - 3
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0