Marzena Okła-Drewnowicz

poslanki1_marzena_okla_drewnowicz
Prawda - 3
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1