Michał Dworczyk

Prawda - 5
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1