Michał Dworczyk

Prawda - 5
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1