Michał Kurtyka

Prawda - 3
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0