Michał Kurtyka

d
Prawda - 3
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0