Michał Owczarczak

Michal_Owczarczak-Wicewojewoda_Pomorski
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0