Michał Szczerba

michal_szczerba_sejm_2016
Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0