Michał Wójcik

Wójcik
Prawda - 2
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1