Mike Waite

d
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0