Mirosława Stachowiak-Różecka

Prawda - 3
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0