Mirosława Stachowiak-Różecka

Prawda - 0
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0