Mirosława Stachowiak-Różecka

Mirosława Stachowiak - Różecka
Prawda - 0
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0