Mirosława Stachowiak-Różecka

Prawda - 1
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0