Monika Płatek

Płatek
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0