Patryk Jaki

jaki
Prawda - 20
Fałsz - 12
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 3