Patryk Jaki

jaki
Prawda - 19
Fałsz - 11
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 3