Patryk Jaki

jaki
Prawda - 20
Fałsz - 11
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 3