Patryk Jaki

Prawda - 29
Fałsz - 15
Manipulacja - 7
Nieweryfikowalne - 4