Patryk Jaki

Prawda - 22
Fałsz - 12
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 3