Patryk Jaki

Prawda - 25
Fałsz - 14
Manipulacja - 7
Nieweryfikowalne - 3