Paulina Hennig-Kloska

Prawda - 5
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1