Paulina Hennig-Kloska

paulina hennig-kloska
Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1