Paweł Adamowicz

adamowicz
Prawda - 13
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 3