Paweł Adamowicz

Prawda - 13
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 4