Paweł Adamowicz

Prawda - 25
Fałsz - 4
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 4