Paweł Kukiz

Prawda - 9
Fałsz - 7
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 1