Paweł Rabiej

pawel_rabiej_sejm_2016
Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0