Paweł Szałamacha

Prawda - 8
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Minister Finansów, Poseł na Sejm RP VII kadencji