Paweł Szefernaker

Paweł_Szefernaker_Sejm_2015
Prawda - 4
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0