Paweł Zalewski

Paweł_Ksawery_Zalewski
Prawda - 4
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0