Piotr Guział

fot.https://twitter.com/PiotrGuzial
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0