Piotr Naimski

n201210_016
Prawda - 4
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0