Piotr Wielgucki („Matka Kurka”)

Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0