Piotr Zientarski

piotr_zientarski_kancelaria_senatu_2005
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Autor zdjęcia: Sławomir Kaczorek