Przemysław Wipler

Prawda - 11
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1