Przemysław Wipler

Prawda - 12
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1