Radosław Sikorski

Prawda - 14
Fałsz - 3
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0