Radosław Sikorski

radsik
Prawda - 13
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0