Rafał Bochenek

Bochenek
Prawda - 6
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0