Rafał Bochenek

Bochenek
Prawda - 7
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0