Rafał Bochenek

Prawda - 8
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0