Rafał Trzaskowski

Prawda - 21
Fałsz - 7
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 1