Rafał Trzaskowski

Prawda - 19
Fałsz - 7
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1