Rafał Trzaskowski

Prawda - 15
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1