Robert Biedroń

robert_biedron_16588769
Prawda - 5
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0