Robert Biedroń

Prawda - 8
Fałsz - 4
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0