Róża Thun

Prawda - 10
Fałsz - 2
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0