Róża Thun

RóżaThun
Prawda - 10
Fałsz - 2
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0