Ryszard Czarnecki

Prawda - 19
Fałsz - 16
Manipulacja - 6
Nieweryfikowalne - 1