Ryszard Czarnecki

czarnecki
Prawda - 16
Fałsz - 16
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 1