Ryszard Czarnecki

czarnecki
Prawda - 14
Fałsz - 16
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 1