Ryszard Kalisz

Prawda - 3
Fałsz - 3
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0