Ryszard Kalisz

kalisz
Prawda - 3
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0