Ryszard Nowak

ryszard-nowak
Prawda - 4
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0