Sławomir Neumann

Prawda - 16
Fałsz - 5
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0