Sławomir Neumann

wiceminister_zdrowia_slawomir_neumann_broni_640x0_rozmiar-niestandardowy
Prawda - 16
Fałsz - 5
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0