Sławomir Neumann

Prawda - 16
Fałsz - 5
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0