Sławomir Ptaszkiewicz

ptaszkiewicz
Prawda - 5
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0