Stanisław Karczewski

Prawda - 9
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Marszałek Senatu IX kadencji