Stanisław Piotrowicz

Prawda - 1
Fałsz - 2
Manipulacja - 6
Nieweryfikowalne - 0