Stanisław Tyszka

Tyszka
Prawda - 16
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0