Stanisław Tyszka

Tyszka
Prawda - 19
Fałsz - 5
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0