Stanisław Tyszka

Tyszka
Prawda - 15
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0