Stanisław Tyszka

Tyszka
Prawda - 17
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0