Stanisław Żółtek

Prawda - 1
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0