Szymon Szynkowski vel Sęk

Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1

Kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Poznania.