Tadeusz Zysk

Prawda - 3
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0