Tomasz Brzostowski

Prawda - 3
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1