Tomasz Leśniak

tomaszleśniak
Prawda - 15
Fałsz - 2
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 3