Tomasz Siemoniak

mmon
Prawda - 25
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 3