Tomasz Siemoniak

Prawda - 26
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 3