Tomasz Sommer

sommer
Prawda - 3
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1