Waldemar Bartelik

Prawda - 0
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1