Waldemar Bartelik

z12620882Q,Waldemar-Bartelik
Prawda - 0
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1