Waldemar Buda

Prawda - 5
Fałsz - 2
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0