Waldemar Buda

Prawda - 3
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0