Wanda Nowicka

Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0