Witold Waszczykowski

dlolo
Prawda - 17
Fałsz - 5
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1