Witold Waszczykowski

dlolo
Prawda - 18
Fałsz - 9
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1