Witold Waszczykowski

dlolo
Prawda - 18
Fałsz - 8
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1