Witold Waszczykowski

Prawda - 19
Fałsz - 9
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1