Witold Waszczykowski

dlolo
Prawda - 16
Fałsz - 5
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1