Władysław Kosiniak-Kamysz

Prawda - 37
Fałsz - 4
Manipulacja - 9
Nieweryfikowalne - 2