Władysław Kosiniak-Kamysz

Prawda - 45
Fałsz - 7
Manipulacja - 9
Nieweryfikowalne - 3