Władysław Kosiniak-Kamysz

Prawda - 37
Fałsz - 6
Manipulacja - 9
Nieweryfikowalne - 2