Włodzimierz Czarzasty

czarzasty
Prawda - 7
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0