Wojciech Kozak

Prawda - 2
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0